INTRODUKTION TIL BOGEN

Bogen er delt op I tre dele.

DEL 1: Håbløshedsgade

DEL 1 handler om nogle af de udfordringer, jeg har måtte håndtere i forbindelse med min øjensygdom, men også om hvem jeg har været som person gennem mit liv frem til 2016. DEL 1 handler om, hvordan jeg langsomt bevægede mig dybere ned ad Håbløshedsgade og til sidst levede et liv med stress, depression og begrænsninger.

Formålet med DEL 1 er, at du bedre kan følge mine fodspor frem til erkendelsen, at jeg måtte ændre den måde, jeg håndterede disse begrænsninger på. Du vil opdage, at de udfordringer, jeg fortæller om, lige så godt kunne have været helt andre udfordringer. De kunne lige så godt have været de udfordringer, du oplever i dit eget liv, og jeg håber, det vil gøre dig nysgerrig og interesseret i, hvilke værktøjer jeg fandt til at komme videre.

Jeg håber, at du vil undersøge nærmere, hvordan jeg kunne ændre den måde, jeg så på min verden og mit liv på. Du vil opdage, at jeg i historierne kommenterer på beretninger, du læser, og dermed afslører nogle af de emner, som vi skal arbejde med i DEL 2. De små hints vil måske starte ideer i din underbevidsthed, for den skal vi snakke mere om i DEL 2.

DEL 2: Kurs mod Mulighedsvej

I DEL 2 afslører jeg en masse viden og deler de værktøjer, jeg brugte for at ændre kurs fra Håbløshedsgade til Mulighedsvej. Jeg er stadig målløs over, at jeg ikke vidste noget om, hvordan vi kan ændre vores vaner og adfærd, når det nu er det, som så mange mennesker kæmper med. Jeg kan ikke forstå, at vi ikke lærer om dette i skolerne.

Hvis du finder DEL 2 for teoretisk og fjern fra noget du i forvejen kender, eller hvis du bare ikke kan forholde dig til meditation, mindfulness eller hjerneforskning for begyndere, så prøv at gå videre til DEL 3, men husk, at for at forstå den dybere mening med de eksempler jeg deler i DEL 3, kan det måske være en hjælp for dig efterfølgende at gå tilbage til DEL 2.

DEL 3: Ankomst til Mulighedsvej

I DEL 3 ankommer jeg til Mulighedsvej, og der fortæller jeg historien om, hvordan jeg brugte den viden, som jeg fortæller om i DEL 2, til at ændre mange af mine begrænsende overbevisninger. Jeg vil vise dig, hvordan handling, viden og beslutsomhed gav mig nye, stærke overbevisninger, og at disse nu var overvejende positive.

Man kan sige, at DEL 3 er en opskrift og inspiration til, hvordan også du kan arbejde med dine egne begrænsende overbevisninger. Eksemplerne, som jeg giver, kunne være udført på mange andre måder, og det vigtigste at forstå i DEL 3 er, at hvis du vil ændre dine begrænsende overbevisninger, er du nødt til at GØRE i stedet for kun at TÆNKE, bekymre og gruble.

Hvis du undervejs i bogen undrer dig over sære møder og samtaler med mystiske bogstavmænd, så bliv ikke fortvivlet eller forvirret. Bare læs videre. Det hele kommer til at give mening.

Rigtig god fornøjelse med læsningen.