OPHAVSRET

Alt på den besøgte hjemmeside er beskyttet af lov om ophavsret og administreres af Morten Bonde.

Indholdet på den besøgte hjemmeside er ejet af Morten Bonde

Kopiering m.v.

Artikler, fotografier, videoer, grafik og anden offentliggørelse på www.mortenbonde.dk, er tilhørende Morten Bonde og stilles til rådighed for visning/læsning for besøgende på hjemmesiden og må kun benyttes til privat brug dvs. fremvisning i privat hjem uden vederlag.

Overtrædelse af ovennævnte kan medføre straf og erstatningspligt i henhold til loven om ophavrets.

Det er tilladt at tage kopier på papir (udprint) til privat brug. Denne adgang gælder alene private personer. En virksomhed må således ikke printe en artikel m.v., herunder heller ikke til brug for kopiering til virksomhedens medarbejdere.

Det er endvidere tilladt at tage digitale kopier til egen personlig brug eller til personligt brug for husstanden altså typisk din ægtefælle og børn, jf. ophavsretslovens § 12.

Du må dog ikke, uden skriftligt samtykke fra Morten Bonde, kopiere, genudsende, uploade, sende, overføre eller distribuere indholdet af den besøgte hjemmeside, herunder tekst, billeder, lyd eller video til kommercielle eller offentlige formål.