Evnen at give slip

6. december 2022

Evnen ’at give slip’ kan for de fleste være svær at mestre.

For ganske nyligt måtte jeg give slip på noget, som var mig meget kært. Ja faktisk føltes det som at give slip på en del af mig selv. Jeg måtte give slip på mit job som senior art director i LEGO Gruppen. Et job og en identitet, der nærmest var blevet til ‘mig’.

Jeg har en sygdom, der gør mig blind, og at forsøge på at bøje min omverden omkring det synshandicap, var for stor en mundfuld. Ambitionen og projektet var, at blive LEGO’s blinde senior art director, men realiseringen af denne ambition var for tungt et projekt for mig at løfte.

Det var med en følelses af nederlag, at jeg måtte give slip på både job, ide, identitet og stolthed.

Men er det den rigtige måde at se på dét ’at give slip’ på? Kan man se evnen ’at kunne give slip’, som en styrke? Lad os undersøge det spørgsmål lidt nærmere.

I mit liv har evnen til at kunne give slip, hjulpet mig gennem en svær tid med mange personlige udfordringer. At miste synet er ikke for sarte sjæle!

Hos mig har ’at kunne give slip’ været en nødvendighed. At acceptere, at jeg langsomt bliver blind, har været en stor opgave, og er stadig hver dag en stor opgave. Hvem kan jeg råbe ad for denne tragedie? Hvem kan jeg give skylden? Ingen! Det ER bare, som det er.

Hvis ikke vi kan slippe tanken, ideen og mindet om ’det der engang var’, så vil vi komme til at leve vores liv i fortiden og ikke nu og her, som er det eneste tidspunkt, der virkelig findes.

Og det er lige nu og her, med de tanker og handlinger vi gør nu, at vi skaber vores fremtid. Så vi har i virkeligheden et valg, om vi vil leve i en omklamring af minder og nostalgiske forestillinger om, hvad der kunne have været, eller om vi vil omfavne og lege med de forandringer, som er en uundgåelig del af livet.

Jeg har i flere år levet et mindfuldt liv.

Mindfulness er evnen til at være til stede I det nuværende øjeblik med fuld opmærksomhed, uden at dømme eller at forsøge at ændre dét, som er. Blot at være med det og dermed skabe et harmonisk forhold til det som opleves. Det er en tusinde år gammel disciplin først i nyere tid adapteret af vesten.

Syv attituder kan hjælpe os til at leve et mere bevidst og mindfuldt liv.

  1. At kunne give slip
  2. At have tålmodighed
  3. At have tillid til sig selv og andre
  4. At kunne acceptere det, som er nu
  5. Ikke konstant at stræbe efter at være noget andet
  6. Ikke at dømme det som opleves
  7. At kunne se verden med en nybegynders øjne

At kunne give slip

Ofte i livet vil vi opleve, at vi er nødt til at give slip på noget vi har kært. Noget vi er knyttet til. Mennesker, jobs, kære, os selv. Det kan opleves som en næsten uoverkommelig udfordring, men nogle gange er vi nødt til at give slip på det der var, for at skabe plads til det som kommer.

Mange har svært ved at mærke sig selv og skelne mellem tanker og følelser. Ofte tror vi, at vi føler, når vi i virkeligheden tænker på det vi føler. At kunne give slip kræver, at vi bliver i stand til at opdage, når vi bliver totalt opslugt af følelser. For eksempel tristhed, vrede, frustration eller noget lignende.

Første skridt i at kunne give slip er, at kunne opdage og observere og blot tillade at lade dét som er lige nu, være som det er. At sameksistere med dét, som er, uden at forsøge at tvinge det væk eller dømme det. At tillade sig selv at have en ubehagelig følelse uden at bekæmpe den, frygte den, fordømme den eller moralisere over den. Det betyder at droppe dommen og opdage, at det bare er en følelse. Teknikken er at være med følelsen og overgive alle bestræbelser på at ændre den på nogen måde. Giv slip på ønsket om at modstå følelsen.

Det er modstand, der holder følelsen i gang. Når du holder op med at modstå eller forsøge at ændre følelsen, vil den skifte til den næste følelse og ledsages af en lettere fornemmelse, end den du oplevede i første føle-bølge. En følelse, der ikke modstås, forsvinder, når energien bag den forsvinder.

Når du begynder at arbejde med dig selv på denne måde, vil du måske opdage, at du har frygt og måske endda skyld over, at du overhovedet har fået denne følelse; ”Arrrghh ikke nu igen”, kan du måske høre en indre stemme sige. Det er en velkendt følelse, som du ikke bryder dig om at opleve, så der vil være modstand mod at føle, som du føler. Som da jeg måtte opgive min ide om, at forblive i min gamle identitet. Identiteten som senior art director, som var noget jeg klamrede mig fast til men måtte slippe.

Prøv at øve dig på at gøre dette i stedet. Når du opdager, at du REAGERER på det du føler, så opdag reaktionen, og prøv så at give slip på REAKTIONEN, ved at vælge en anden måde at reagere på. I stedet for vrede, prøv at læg mærke til, hvad der i dit liv bringer dig glæde, og som du føler dig taknemmelig overfor. På en måde kommer dette ind under, hvad jeg kalder ”DYT-BYT TANKE” legen, som jeg beskriver i min bog og i mine foredrag. For ofte er det vores ubevidste tanker, der skaber vores voldsomme følelser.

Læg mærke til, hvordan følelsen får dig til at reagere, og slip så reaktionen. Træk vejret dybt, mærk hvor du lige nu sidder, står eller er. Flyt dit fokus fra dine tanker om det du føler og oplever, og vær totalt til stede i kroppen. Ofte er det frygten for frygten, der udfordrer os, så når du oplever den ubehagelige følelse, så prøv at slippe frygten eller skylden over det du føler, og kig så undersøgende og nysgerrigt på følelsen igen – uden frygt og skyld.

Når du giver slip på frygten og skylden, så prøv at bemærke, at det ofte er vores tanker om følelsen, der holder liv i følelsen. Prøv i stedet blot at se på følelsen uden at tænke på den. Bare mærk den. Tanker er endeløse og selvforstærkende, og de avler kun flere tanker.

Tanker er blot sindets måde at forsøge at forklare, hvad der føles. Den virkelige årsag til følelsen er de ubevidste tanker, som du tænker om din situation, som har aktiveret din krops evne til at huske gamle mønstre og begivenheder fra fortiden. Giv slip på ideen om, at dine tanker er virkelige. De er blot tanker, og er IKKE virkeligheden, men de tanker du vælger at fokusere og tro på, har det med over tid at blive til din oplevede virkelighed. ”livet er imod mig, mennesker er imod mig, alt går altid galt for mig”.

Efterhånden som du bliver mere fortrolig med at give slip, vil du opdage, at følelser blot er overlevelsesprogrammer, som sindet mener er nødvendige for din overlevelse. At øve sig i at give slip, sletter langsomt og roligt de gamle programmer, som ofte bestemmer, hvordan vi reagerer på modstand og forandring. Ved at blive observatøren af ens følelser, i stedet for at lade dem diktere ens liv, bliver det underliggende motiv bag følelserne mere og mere tydeligt.

At kunne ”overgive sig” giver dig evnen til ikke at have helt så stærke, destruktive følelser, om det du oplever. Du bliver hurtigere i stand til at kunne sige, “Det er okay, hvis det sker, og det er okay, hvis det ikke sker.”

Når vi øver os på ’at give slip’, vil vi opleve, at vi bedre kan nyde dét, som vi er i, vores relationer, en ting eller en tilstand, uden at disse bliver nødvendige for vores glæde og trivsel. Vi kan nyde disse, men vi har ikke BRUG for dem, for at være lykkelige. Hvis vi har dem, er det okay, og hvis vi ikke har dem, er det også okay. Vi øver os i at blive mere og mere uafhængige af, at noget uden for os skal bestemme over, hvordan vi har det inden i os selv.

Ved hele tiden at ’give slip’, er det muligt at forblive i en tilstand af følt frihed. Følelser kommer og går, og til sidst indser du, at du ikke er dine følelser, men at dit virkelige “jeg” blot er vidne til dem. Du holder op med at identificere dig med dem. Det “jeg”, der observerer og er opmærksom på, hvad der sker, forbliver altid det samme. Efterhånden som du bliver mere og mere opmærksom på, at følelser og tanker er som vejret; det skifter fra sol til overskyet, og ER blot, vil du ændre dit forhold til alle de udfordringer og forandringer, som rammer dig i livet.

Du bliver mere og mere et vidne til den evige strøm af tanker og følelser, frem for at leve i deres dramaer. Du kommer tættere og tættere på dit virkelige ”jeg”, og begynder at se, at du har ladet dig narre af følelser hele dit liv. Du troede, at du var offer for dine følelser, men nu indser du, at de ikke er sandheden om dig selv; de er blot skabt af den lille stemme i dit indre, som vi kalder egoet, der gennem hele livet samler på programmer, som sindet fejlagtigt tror er nødvendige for vores overlevelse.

Dette er hvad oldtidens mestre kaldte mental alkymi; evnen til at ændre sin indre kemi og skabe sin ønskede virkelighed frem for at være slave af vores evindelige strøm af tanker og følelser. Oldtidens mestre deltog ikke i livets svingende pendulbevægelser fra det mørke til det lyse til det mørke til det lyse, de satte sig i toppen af pendulet og betragtede dets svingning fra afstand.

Dette er den dybere filosofi bag ordene i mit foredrag og i min bog:
”hvis ikke jeg kan ændre, at jeg mister mit syn, kan jeg så ændre mit syn på at miste mit syn”

#mestring #givslip #mindfulness #alkymi #tanker #følelser #mortenbonde #mentalsundhed

Scroll to Top

Få besked når der er nyt

Oplys dit navn og email og hold dig opdateret når der sker nyt på bloggen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.